Gulde Line

Usa cerului este larg deschisa tuturor!

citate crestine

Frica de Dumnezeu este începutul întelepciunii." (Pildele lui Solomon 1,7)

...citeste

inapoi...

Cuvânt de învătătură al Părintelui Nicodim Măndită - postat 29.07.07

...Fiecare om, parte bărbătească si parte femeiască, e bine să se lumineze cât mai mult, pentru a se putea ridica si a sta deasupra tuturor vietuitoarelor apelor, văzduhului si ale pământului, peste care e pus de Atotcreatorul si Atottiitorul Dumnezeu (Fac. 1, 26 - 31). Fiecare trebuie să observe, să se supravegheze zinic, pentru a nu cădea din cinstea sa în rândul dobitoacelor (Ps. 48, 12 - 21); iar cei care se văd căzuti, să se ostenească a se ridica, căci pot face aceasta cu Darul lui Dumnezeu. Fiecare crestin, după luminare si priveghere sănătoasă (nu falsă), să se ostenească zilnic, prin rugăciuni fierbinti, făcute în Duh si adevăr, a se înaripa, a zbura si a se înălta sus, sus la Creatorul său, să-l iubească si să vietuiască nedespărtit de El. În acest scop am cules si am pus aici felurite rugăciuni din bogătia cărtilor Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Fiecare din noi să ne silim, cu o sfântă întrecere, a ne lumina, a veghea si a ne ruga lui Dumnezeu cu cea mai curată, înteleaptă, luminată si înflăcărată credinciosie. În acest înalt scop sfânt, venim, adresându-ne mai întâi părintilor de familie, îndemnându-i a se folosi de această lucrare duhovnicească, rugându-se zilnic; iar cei care nu stiu rugăciunile să se ostenească a le învăta pe de rost si a le rosti în fiecare zi.

Osteneala aceasta e aducătoare de Daruri Dumnezeiesti. În casele unde crestinii stăruiesc în rugăciune si pietate, coboară Darul lui Dunezeu, pacea, fericirea si însusi Dumnezeu cu Îngerii si Sfintii Săi; iar în casele unde huiesc vorbele putrede, sudalme, cântece curvesti, obiceiuri păgânesti, cu jocuri, betii si cortegiul lor de blăstămătii, acolo se sălăsluiesc spiritele iadului cu întunericul lor infernal: "Unde sunt citirile si învătăturile sfinte-zice Sfântul Efrem Sirul-acolo e Dumnezeu cu Îngerii; iar unde-s cântările celui străin (rău) acolo e întunecarea bărbatilor si a femeilor si praznicul diavolului...Si vaiul este răsplătirea râsului".

Îndemnăm cu toată stăruinta Preotească, pe părinti, dar mai ales pe mame, să-si învete pe copiii lor din pruncie ca să se roage cu credinciosie, stiind că nu-i altă mostenire mai frumoasă si mai pretioasă, nici reazem mai puternic în viată si scut apărător contra păcatelor decât cresterea bună în spiritul credintei si legii noastre străbune. Cu aceeasi înflăcărare sfântă, Preotească, îndemnăm si pe toti crestinii din toate ramurile societătii: functionari, ostasi, meseriasi si lucrători, a se folosi în tot cursul vietii lor prin luminarea în Duhul Ortodoxiei, veghere si rugăciuni rostite zilnic.

Să ne rugăm toti, dimineata, peste zi si înainte de culcare, făcându-ne bine socoteala faptelor si cersind de la Dumnezeu iertarea greselilor noastre. Să ne rugăm în orice vreme si în orice loc: în Sfânta Biserică, în casele noastre, în ogrăzi, pe cale, în câmp, pe dealuri, prin munti, păduri, văi, în birouri, în ateliere etc., stiind că Dumnezeu este în tot locul Stăpânirii lui.

Să ne adunăm cât mai des în Sfânta Biserică si acolo să ne rugăm cu toată credinciosia căci, rugăciunea întregului popor este o armă nebiruită (Fap. Ap. 12). Să ne îndemnăm uni pe altii la luminare, la veghere si rugăciuni în Duh si în adevăr, la apropiere si strânsă legătură si unire cu Dunezeu până zicem azi.

"Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl si împărtăsirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toti. Amin" (2 Cor. 13, 13).

Cel mai mic între Iereii-Monahi
Nicodim Măndită
Protosinghel
Praznicul Nasterii Domnului
25-27 Decembrie 1942
Sursa: Precuvântarea Protosinghelului Nicodim Măndită la cartea
Dai vointă iei putere
Editura AGAPIS - Bucuresti
e - mail: editura_agapis@zappmobile.ro


|Sfaturi Ortodoxe|Director siteuri. Site monitorizat de www.Netul.ro|Adauga Site in Director web|Religie/Spiritualitate|Colector Director Web|Director WEB PHG, Indexul site-urilor romanesti|Dictionar online|