Gulde Line

Usa cerului este larg deschisa tuturor!

citate crestine

Frica de Dumnezeu este începutul întelepciunii." (Pildele lui Solomon 1,7)

...citeste

inapoi...

Pastorala IPS Teofan la sărbătoarea Nasterii Domnului, 25 decembrie, 2006

IPS Teofan, Mitropolitul Olteniei †TEOFAN
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOP AL CRAIOVEI SI MITROPOLIT AL OLTENIEI

IUBITULUI NOSTRU CLER SI POPOR: HAR, PACE, AJUTOR SI MILA DE LA DUMNEZEU, IAR DE LA NOI, ARHIEREASCA BINECUVÂNTARE!


"Căutati-mă si veti fi vii!"
(Amos 5, 5)

Dreptmăritori crestini,

Am ajuns, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la praznicul cel mare si sfânt al Nasterii Domnului. Încă un an din viata fiecăruia si din viata lumii se apropie de sfârsit. Noul an, 2007, începe peste câteva zile, marcând o nouă etapă pentru noi si pentru tara noastră.
În acest cuvânt pastoral adresat preotilor si credinciosilor din Arhiepiscopia Craiovei, doresc să încercăm împreună a răspunde la întrebarea: care este rolul si locul credintei în Hristos în viata românului de azi, devenit peste câteva zile cetătean al Europei? Întrebarea îsi are rostul său în contextul praznicului Nasterii Domnului pentru că evenimentul de la Betleem de acum 2006 ani a marcat în profunzime existenta noastră si a Europei în general. Va constitui, oare, adevărul fundamental al Coborârii lui Dumnezeu pe pământ, izvor de viată pentru locuitorii bătrânului continent si de acum încolo?.
Europa a apărut în istorie ca un continent cu constiintă de sine prin încrestinarea locuitorilor ei de-a lungul primului mileniu. Credinta crestină a oferit europenilor din vest si din est izvorul unitătii lor pentru multă vreme.
Ambitiile umane, inclusiv cele ale crestinilor au creat rupturi adânci în viata Europei de-a lungul celui de-al doilea mileniu: schisme, războaie, revolutii atee etc.
Astăzi, Europa încearcă să renască în unitate. Poate ea, însă aduce unitatea mult dorită fără liantul crestin care altădată i-a oferit structura coeziunii sale interne?
Privind în jurul nostru, observăm că majoritatea europenilor nu mai consideră valorile Sfintei Evanghelii drept principii fundamentale de viată. Această stare de lucruri îngrijorează Biserica. Ea este chemată să înteleagă care este responsabilitatea membrilor ei că s-a ajuns în această situatie. În acelasi timp, Biserica se simte chemată să dea mărturie de ceea ce este ea pentru lume. Viata întru Hristos este mărturia Bisericii propusă lumii. Fundamentată pe această mărturie ce-o defineste si o obligă la lucrare, Biserica propune constiintei umane criterii de viată inspirate din Evanghelie. Ea oferă ceea ce este absolut necesar pentru o viată normală si anume duhul comuniunii cu Dumnezeu si cu oamenii în cadrul unor comunităti vii. Singurătatea, tristetea, disperarea - boli de care suferă atât de mult omul contemporan - nu-si au loc în aceste comunităti vii, dinamice, discrete.

"Biserica - mod de viată" - este ceea ce propune spiritualitatea ortodoxă omului contemporan. Acest mod de viată este centrat pe valori ferme, solide, verificate. El oferă certitudinea unei vieti "vii", proaspete, întinerite, orientată spre eternitate.
În contextul Europei actuale bazată în special pe valori economice, întâlnirea cu autentica spiritualitate ortodoxă oferă surpriza contactului cu un suflu de viată regenerator si unificator de care lumea are nevoie ca de aer. "Atunci când, peregrinând în căutare de hrană - spune un tânăr teolog din Occident - descoperim într-un colt smerit, parcă uitat de lumea de azi, ceva care nu este plin de conservanti si chimicale, ci ceva curat si bun, ceva proaspăt, întreg organismul nostru resimte putere de viată". Este întâlnirea cu spiritualitatea ortodoxă trăită în dimensiunea sa reală, o spiritualitate "discretă si tainică, nezgomotoasă, care nu-si face reclamă, care nu sare tipător la ochi. Este o spiritualitate regeneratoare, mântuitoare, care se construieste pe încredintarea lăuntrică a harului."
Viata în Hristos, dobândirea Sfântului Duh, taina Sfintei treimi ca izvor de putere si inspiratie pentru viata socială, fidelitatea fată de învătătura Scripturii si a Sfintilor Părinti, Euharistia ca pregustare a vesniciei, frumusetea icoanei si a celebrărilor liturgice sunt câteva din fărâmiturile de pâine si picăturile de apă pe care Biserica Ortodoxă le propune omului contemporan înfometat de sens si însetat de viată.

Iubiti fii si fiice ai Bisericii Ortodoxe,
În drumul pe care tara noastră îl parcurge împreună cu alte natiuni europene pe calea integrării, noi - crestinii ortodocsi, - suntem chemati să mărturisim adevărul că fără de Hristos nu se poate împlini nimic viabil în adâncime si durată, pe Pământ si în cer. Hristos este "Calea, Adevărul si Viata" (Ioan 14, 6). Numai în Hristos si prin Hristos, Europa îsi poate regăsi elanul si forta spirituală care să constituie liantul său unificator. Altfel, orice constructie umană fără Dumnezeu este "vânare de vânt" si "desertăciune a desertăciunilor" (Ecclesiastul 1,2;1,14). Excluderea lui Dumnezeu din viața publică a cetătii aduce acesteia garantia vulnerabilitătii si, în final, a disparitiei. "De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeste." (Psalmul 126, 1).
Este absolut necesar să afirmăm cu tărie acest adevăr mai ales astăzi, de praznicul Nasterii Domnului. Sărbătoarea de azi comemorează si actualizează momentul central al istoriei umane si anume Coborârea lui Dumnezeu pe pământ. "La plinirea vremii" (Galateni 4, 4), adică acum 2006 ani, Dumnezeu s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, a trăit printre oameni, cunoscându-le bucuria si durerea, a murit pentru ei si a înviat din morti.
S-a intrat, astfel, într-o nouă fază a istoriei umanitătii. O nouă perioadă a existentei umane este inaugurată sub semnul Pesterii din Betleem, al Crucii de pe Golgota si al Mormântului plin de Înviere.
Românii au găsit în Persoana Dumnezeului - Om, Iisus Hristos născut în Pestera Betleemului, izvorul dăinuirii lor autentice aici, pe pământ si al deschiderii spre eternitate. Ori de câte ori românul s-a distantat de ieslea Dumnezeiescului Prunc, tot de atâtea ori el, românul, a cunoscut drama dedublării si a schizofreniei sufletesti, tragedia înstrăinării de semeni si nefericirea tristetii, a disperării, a neantului, într-un cuvânt.
Se cuvine, asadar, "să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte" la viata noastră si la viata natiunii noastre în perioada incursiunii europene. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel "Toate să le încercati; tineti ce este bine" (Tesaloniceni 5, 21) este mai actual ca oricând. Precum în cazul lui Hristos, suferinta omului nu este înlăturată, sau nu în cele mai multe cazuri. Ea este transformată în biruintă. Biserica nu are rolul de a înlocui medicina pentru redobândirea sănătătii fizice, de a se suprapune fortelor de ordine pentru a nu mai fi crime sau bombe. Ea nu-si asumă responsabilităti politice pentru evitarea conflictelor armate sau sarcini economice pentru un nivel de trai mai bun.
Mai presus de toate, inima si mintea, adică fiinta noastră cea mai lăuntrică să fie receptivă la cuvântul lui Hristos: "Fără de Mine nu puteti face nimic" (Ioan 15, 5).
"Căutati-Mă si veti fi vii" (Amos 5, 5) a spus Dumnezeu adresându-se oamenilor încă înainte de a avea loc momentul Întrupării si Nasterii Sale la Betleem. Acum, la peste două milenii de la acel moment crucial pentru mersul ulterior al istoriei umane, chemarea lui Dumnezeu adresată nouă si lumii devine si mai imperativă: "Veniti la Mine toti cei osteniti si împovărati si Eu vă voi odihni pe voi" (Matei 11, 28).
Lumea de azi, România de azi, Europa mai ales, constituie o lume obosită sufleteste si împovărată cu nenumărate greutăti lăuntrice. Unde să găsim odihna si despovărarea după care suspinăm cu atâta dor dacă nu în Hristos, "lumina lumii" (Ioan 8, 12) si "sarea pământului" (Matei 5, 13)?
Magii de odinioară, trăind într-o lume asemănătoare cu a noastră, au descoperit non-sensul unei vieti fără Dumnezeu si au plecat în căutarea Lui. L-au căutat cu nerăbdare si L-au găsit în Pestera Betleemului, închinându-se Lui cu smerenie. Au plecat, apoi, în lume, binevestind lumii împreună cu îngerii, cu bucurie mare, că s-a născut Mântuitorul, Hristos Domnul (Luca 2, 10-11).
La această căutare cu dor a lui Hristos si aflarea a Lui cu bucurie suntem chemati noi astăzi, de praznicul Nasterii Domnului. Prin aceasta, vietii noastre i se oferă sens, lumină, profunzime. Nu este usor acest lucru, el implică curaj, smerenie si multă credintă. Este drumul către Betleem parcurs de magii de odinioară, drum plin de obstacole venite de la trup, de la lume si de la puterile întunericului (Efeseni 6, 12). Printr-o căutare smerită, luminată si curajoasă, omul deschide usa vietii sale lui Dumnezeu. Frumoasă si înfricosată este această clipă: bucurie si cutremur, dragoste si frică deopotrivă. Aflat, încă din această lume, în fata Dumnezeului celui Atotputernic, omul aduce darurile sale cele mai scumpe: aurul iubirii sale, smirna durerilor, nelinistilor si îndoielilor sale, precum si tămâia rugăciunii smerite.
Iubiti credinciosi,
În această zi binecuvântată a praznicului Nasterii Domnului am îndrăznit să adresez inimilor dumneavoastră de crestini, români si europeni deopotrivă, cuvânt de binecuvântare si îmbărbătare.
În vremuri de bucurie sau cumpănă, românii au avut credinta în Dumnezeu ca izvor de putere în calea vietii. Împreună cu dumneavoastră rugăm pe Dumnezeu, Cel născut după trup în Betleem să ne dăruiască si de acum încolo harul credintei în El, puterea nădejdii în El si dragostea pentru El si pentru Biserica Lui. Învesmântati în această triplă haină a credintei, nădejdii si dragostei, să păsim cu încredere într-o nouă fază a istoriei tării noastre. Vom avea parte în Europa de bucurii si de încercări. Si pe unele si pe altele ni le asumăm responsabil cu demnitate, curaj si smerenie.
În lumina acestei sperante, vă îmbrătisez pe toti cu dragoste de părinte si frate. Rog pe Dumnezeu să ne dăruiască nouă si lumii întregi bucuria adâncă, pacea sfântă si odihna sufletească pe care le-au avut magii, păstorii si îngerii în fata Pruncului Dumnezeu, la Betleem.

Sărbători fericite!

La multi si buni ani!Al vostru catre Dumnezeu rugător,
† TEOFAN

|Sfaturi Ortodoxe|Director siteuri. Site monitorizat de www.Netul.ro|Adauga Site in Director web|Religie/Spiritualitate|Colector Director Web|Director WEB PHG, Indexul site-urilor romanesti|Dictionar online|