Gulde Line

Usa cerului este larg deschisa tuturor!

citate crestine

Frica de Dumnezeu este începutul întelepciunii." (Pildele lui Solomon 1,7)

...citeste

inapoi...

Pastorala IPS Teofan la sărbătoarea Nasterii Domnului, 25 decembrie, 2007

IPS Teofan, Mitropolitul Olteniei †TEOFAN
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOP AL CRAIOVEI SI MITROPOLIT AL OLTENIEI

IUBITILOR PREOTI DIN PAROHII, CUVIOSILOR VIETUITORI AI SFINTELOR MÂNĂSTIRI SI DREPTCREDINCIOSULUI POPOR AL LUI DUMNEZEU DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI: HAR, BUCURIE, IERTARE SI AJUTOR DE LA DUMNEZEU CEL ÎN TREIME PREASLĂVIT-TATĂL, FIUL SI DUHUL SFÂNT!


"Veniti credinciosilor, să vedem unde s-a născut Hristos; pentru aceasta să urmăm unde merge steaua cu magii"
(Sedealnă la utrenia de la Nasterea Domnului, după catisma întâi)

Dreptslăvitori crestini,

Am ajuns, cu mila lui Dumnezeu, spre sfârsitul anului 2007 de la Nasterea lui Hristos. A fost un an destul de frământat pentru viata Bisericii Ortodoxe din România. Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a plecat dintre noi după o îndelungată si frumoasă slujire a Bisericii lui Hristos. Cuvântul rostit de Sfântul Apostol Pavel înainte de plecarea sa la cer sintetizează, cred, si gândul ultim al Părintelui nostru Patriarh: "Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârsit, credinta am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptătii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, si nu numai mie, ci si tuturor celor ce au iubit arătarea Lui".
Acum, Biserica noastră este slujită de un alt Patriarh, ca Întâistătător, în persoana Preafericitului Părinte Daniel. Preafericirea Sa preia cârja patriarhală de la venerabilul său predecesor si, astfel, prin purtarea de grijă a Atottiitorului Dumnezeu, Biserica din România îsi continuă călătoria, prin această lume, spre Împărătia Cerurilor.
Plecarea Părintelui Patriarh Teoctist dintre noi spre tărâmul vesniciei ne-a întărit si mai mult în convingerea că noi, oamenii, nu suntem altceva decât călători prin "valea plângerii" acestei lumi. Trăim aici o vreme, după care ne îndreptăm spre o destinatie, pe care, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, o putem denumi ca fiind "patria noastră" cea adevărată.

Iubiti credinciosi,
Călătoria noastră prin această lume poate fi asemănată cu drumul parcurs de magii de la răsărit în căutarea Pruncului Iisus-Dumnezeu.
Ne nastem fiecare undeva, pe pământ, la un moment anume în curgerea istoriei. Părăsim pântecele cald al mamei si pătrundem într-o lume pe care o întâmpinăm inconstient cu un tipăt de plâns. Intuim prin aceasta realitatea în interiorul căreia o să vietuim câteva decenii.
Anii trec; avem adesea bucurii adânci, dar si mâhniri nenumărate. Nu de putine ori ne întrebăm: de ce ne-am născut? Pentru ce ne-am născut? Care este rostul nostru pe acest pământ?
Blestemată chestiune imposibilă-viata- spunea un fost presedinte al Academiei Române (Eugen Simion, presedinte al Academiei Române, 1998-2006). Nu toti oamenii privesc viata într-un mod atât de dramatic. Totusi nu există fiintă umană care să nu-si fi pus, într-un fel sau altul, problema rostului vietii sale pe acest pământ.
Magii despre care aminteste Sfânta Evanghelie erau stăpâni peste popoare, oameni întelepti cărora nu le lipsea nimic din ceea ce îndeobste numim "fericire". Într-o zi anume, ei părăsesc tara lor, familia si bogătia lor si se lansează într-o călătorie plină de incertitudini. Ce, oare, s-a petrecut în inima lor ca să-i determine la un astfel de pas? Ciudata aparitie a unei stele pe bolta cerului a fost îndeajuns de convingătoare pentru un asemenea demers? Steaua a avut, desigur, un impact puternic asupra magilor. Inimile magilor aveau cu certitudine, încă înainte de vederea stelei, dorurile lor, frământările lor, căutările lor. Aparitia stelei a fost picătura care a umplut aceste inimi aflate, dramatic, în căutarea adevărului.
De câte ori nu întâlnim în viată persoane care au totul si sunt nefericite? Un gol imens se întrezăreste în adâncul ochilor lor. De câte ori nu auzim despre sinucideri sau recurs la droguri în cazul unor persoane cărora nu le lipseste nimic din bogătia si slava acestei lumi?
"Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, spunea un febril căutător al sensului vietii din veacul patru, si nelinistit este sufletul nostru până ce nu se va odihni întru Tine" (Fericitul Augustin, Mărturisiri, PSB 64, Cartea I, I,1, p. 63 ).
Nelinistit si întristat, gol si părăsit de lumină era odinioară sufletul magilor. Frământat si mâhnit, îndurerat si lipsit de sensul vietii este astăzi sufletul multor semeni de-ai nostri.
"Din noaptea întunecatei rătăciri", cum spune cântarea Bisericii(Cântarea a cincea de la canonul al doilea din slujba utreniei de la Nasterea Domnului)magii au pornit în căutarea "Luminii adevărului" (Cântarea a noua, tropar în loc de: "Ceea ce esti mai cinstită" - utrenia de la Nasterea Maicii Domnului). Aflându-L pe Hristos, "s-au bucurat de El, ca de un om si Domn" (Cântarea întâi de la canonul al doilea din slujba utreniei de la Nasterea Domnului). Magii aveau totul, dar nu aveau bucurie. Bucuria o ai dacă-ti cunosti sensul vietii. "Văzând steaua, care-i conducea spre Hristos, magii, spune Scriptura, "s-au bucurat cu bucurie mare foarte" (Matei 2, 10) . Este bucuria vestită si de înger păstorilor din Betleem: "Nu vă temeti. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că ni s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul" (Luca 2,10).

Frati crestini, surori crestine,

Magii din Persia, Irakul cel frământat de azi, văzând pe Steaua - Hristos, s-au bucurat cu bucurie mare. Irod, regele iudeilor, "s-a tulburat" din acelasi motiv. Iată două tipuri de oameni, iată două feluri de atitudine pe care le descoperim adesea în viata noastră si a semenilor nostri. În fata Adevărului unii se bucură, altii se tulbură. Înaintea Adevărului nu poti fi indiferent, neutru.
De-a lungul vietii suntem chemati în diferite moduri, unele mai surprinzătoare decât altele, să ne înscriem, ca pelerini, pe drumul care duce la Betleem, pe drumul care duce la Dumnezeu. Fie că suntem frumos integrati în viata Bisericii, fie că aflăm, la un moment dat, drumul spre ea, redescoperirea continuă si trăirea cu intensitate a sensului vietii în legătură cu Hristos este o necesitate pentru fiecare. Altfel, golul lăuntric devine viermele cel neadormit si scrâsnirea dintilor încă din această viată.
Fiecare biserică unde se săvârseste Sfânta Liturghie este o pesteră în care Hristos întâmpină sufletul nostru obosit de confuzie, împovărat de îndoieli si divizat lăuntric. "Veniti la Mine toti cei osteniti si împovărati si Eu vă voi odihni pe voi. Luati jugul Meu asupra voastră si învătati-vă de la Mine, că sunt blând si smerit cu inima si veti găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun si povara Mea este usoară" (Matei 11, 28 - 30).
Sărbătoarea Nasterii Domnului este, prin taina ei, o chemare către Hristos, către Biserica Lui. "Să mergem toti unde se naste Hristos, spune cântarea liturgică înainte de Crăciun, si mergând acolo cu gândul... să-L întâmpinăm si să-I aducem Lui, ca vrednice daruri, faptele bune" (Stihiră la lauda de la utrenia zilei din 24 decembrie), "luminati fiind prin credintă" (Stihiră la stihoavna vecerniei de la Nasterea Domnului).

Drept slăvitori crestini,

Încheiem, peste câteva zile, anul 2007. Vor trece repede sărbătorile Nasterii Domnului, Anului Nou si Bobotezei. Vom reintra, după sărbători, în ritmul obisnuit al vietii. Asa s-a întâmplat si cu magii, după ce s-au închinat lui Hristos, "s-au dus în tara lor". S-au dus la ale lor, dar momentul întâlnirii cu Hristos a fost decisiv pentru curgerea ulterioară a vietii lor.
Întâlnirea noastră cu Hristos Cel născut în Betleem, tăiat împrejur a opta zi si botezat în Iordan, va avea urmări pentru viata noastră în timpul anului 2008? Vom trăi zilele anului ce vine în ritmul pasilor linistiti ai magilor sau în agitatia inimii tulburate a lui Irod? Îl vom avea pe Hristos ca izvor al bucuriei, al odihnei noastre lăuntrice, al răbdării în încercări si al iubirii fată de toti? Sau vom fi înlăntuiti, ca de atâtea ori, în drama iubirii de sine, în neputinta de a ierta, în incapacitatea de a iubi?
Ne exprimăm nădejdea că valul de frumusete revărsat asupra noastră si a lumii de Sărbătoarea Nasterii Domnului va învesmânta zilele anului ce vine cu pace în familie, în tară si în lume, cu mai multă bunăvoire între oameni.
În duhul acestei nădejdi, adresez rugăciune fierbinte către Dumnezeu să vă aibă în ocrotirea Sa pe fiecare în parte si pe toti laolaltă. Bucuria Sfintelor Sărbători să vă fie deplină si să se prelungească în toată vremea si în tot locul.

Sărbători fericite!

La multi si buni ani!Al vostru catre Dumnezeu rugător,
† TEOFAN
Mitropolitul Olteniei

|Sfaturi Ortodoxe|Director siteuri. Site monitorizat de www.Netul.ro|Adauga Site in Director web|Religie/Spiritualitate|Colector Director Web|Director WEB PHG, Indexul site-urilor romanesti|Dictionar online|