Gulde Line

Usa cerului este larg deschisă tuturor!

citate crestine

Frica de Dumnezeu este începutul întelepciunii." (Pildele lui Solomon 1,7)

...citeste

inapoi...

Pastorala IPS dr. Irineu Popa la sărbătoarea Nasterii Domnului, 25 decembrie, 2009

IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei †Dr. Irineu
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOP AL CRAIOVEI SI MITROPOLIT AL OLTENIEI

PREACUCERNICULUI CLER, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREAIUBITILOR CREDINCIOSI DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI,

HAR, MILA SI PACE DE LA MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS, IAR DE LA NOI PARINTESTI BINECUVÂNTARI !Cu adevarat mare este taina dreptei noastre credinte ortodoxe: "Dumnezeu S-a aratat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost vazut de îngeri, S-a propovaduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înaltat întru slava". Datorita acestei taine minunate si neobisnuite, Îl vedem pe Dumnezeu, fata catre fata, si ne bucuram de venirea Lui la noi. Deci, prin pogorârea Domnului "pestera devine cer, Fecioara scaunul de heruvimi, ieslea salasluire, întru care S-a culcat Cel neîncaput, Hristos Dumnezeu". În aceasta sarbatoare luminata, întreaga crestinatate praznuieste Nasterea Mântuitorului Iisus Hristos, pe care îl marim ca pe Împaratul si Dumnezeul nostru. Astfel, Fiul cel vesnic al lui Dumnezeu se face Fiu al Omului, descoperind lumii iubirea si bunatatea nesfârsita a lui Dumnezeu. Referitor la aceasta întrupare, Sfântul Apostol Pavel ne învata ca: "Dumnezeu, bogat fiind în mila, pentru multa Sa iubire, cu care ne-a iubit pe noi, cei care eram morti prin greselile noastre, ne-a facut vii împreuna cu Hristos (...), ca sa arate în veacurile viitoare covârsitoarea bogatie a harului Sau, prin bunatatea ce a avut catre noi în Hristos Iisus". Se întelege de aici ca scopul venirii Domnului pe pamânt este ridicarea oamenilor din pacate si din moarte, împartasirea lor de viata vesnica si "apropierea catre Tatal, în Duhul Sfânt". Acest adevar este subliniat de Sfântul Grigorie de Nazianz prin cuvintele: "Hristos Se Naste, mariti-L, Hristos din ceruri, întâmpinati-L, Hristos pe pamânt, înaltati-va, cântati Domnului tot pamântul si, cu bucurie, laudati-L popoare, ca S-a preamarit". Datorita acestei bunavointe a lui Dumnezeu, toata suflarea îsi pleaca fruntea si zice: "Veniti împreuna cu ostile ceresti sa ne închinam si sa cadem la Însusi Hristos, Împaratul si Dumnezeul nostru", caci Stapânul nostru, Cel ce sade pe heruvimi, "S-a desertat pe Sine, chip de rob luând, facându-Se asemenea oamenilor, si la înfatisare aflându-Se ca un om"; în iesle s-a culcat Cel neîncaput, pentru a ne face noua cale la ceruri si a ne darui viata vesnica.

Preaiubiti fii si fiice duhovnicesti,
Fiul lui Dumnezeu, la plinirea vremii si din dragoste negraita pentru noi, s-a pogorât din ceruri si, cum zice proorocul Isaia, "prunc S-a nascut noua, Fiu S-a dat noua a Carui stapânire e pe umarul Lui; si se cheama numele lui Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al pacii, Parinte al veacului ce va sa fie". Despre Nasterea Sa cunoastem multe din Sfintele Scripturi care vorbesc, pe de o parte, despre pregatirea venirii lui Dumnezeu la noi, si, pe de alta parte, despre întruparea lui Dumnezeu în creatie si în istorie. Ca Ziditor si Mântuitor, Iisus Hristos împlineste voia Tatalui ceresc de a Se întrupa si a mântui neamul omenesc din robia mortii si a diavolului. El este Acela care uneste în Sine, prin puterea sa dumnezeiasca, prezentul si viitorul nostru pentru a ne ridica la Dumnezeu si pentru a ne face asemenea Lui prin har. Astfel, prin întruparea Lui, timpul devine istoria mântuirii si creatia întreaga Îl preamareste pe Dumnezeu, cum spune colindul: "Cerul si pamântul în cântec rasuna, Hristos Se Naste, Domnul coboara, îngerii cânta, magii îl adora, îngeri si oameni cânta împreuna". Astfel ca, prin pruncul Iisus, lumea veche se sfârseste si se naste o noua lume a celor care cred în Mântuitorul ca Domn si Dumnezeu. Deci, Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu prin care toate s-au facut, în Care este Viata si Lumina, Acela Care a venit sa ne învete si sa ne uneasca cu Tatal ceresc pe noi, cei care eram risipiti si despartiti de Dumnezeu prin pacat. El este Cuvântul Vietii care S-a facut trup si a fost vazut de Sfintii Apostoli cu ochii lor, auzit cu urechile lor, pipait cu mâinile lor. El este Acela pe care Sfântul Ioan Evanghelistul L-a zarit din cer pe calul sau alb, Împarat al Împaratilor si Stapân al Stapânilor, care a venit în lume sa zdrobeasca nedreptatea si din moarte sa izbaveasca sufletele noastre. Datorita Lui, vestea cea buna a mântuirii noastre scoate în evidenta faptul ca Dumnezeu S-a aratat în lume ca un om, pentru a fi înteles si cunoscut de oameni. Asa ca, Mântuitorul Hristos, Nascându-se din Fecioara Maria, S-a aratat, nu într-o închipuire, ci real si prezent în firea umana, pentru a ne transmite sfintenia Lui într-o forma pe care sa o putem primi prin Sfintele Taine. Ei bine, tocmai din acest motiv, cum spune Sfântul Ioan Gura de Aur, "toate puterile îngeresti împreuna cinstesc aceasta sfânta praznuire, contemplând Dumnezeirea pe pamânt si omul în ceruri. Caci cel mai presus de toate salasluieste acum jos pe pamânt pentru a noastra mântuire, pentru ca noi, cei aflati jos, sa fim ridicati mai presus de toate, dupa harul îndumnezeitor". Un alt Parinte al Bisericii adauga: "Mântuitorul nostru nascându-Se astazi, toti sa ne bucuram... caci nimeni nu este alungat de la împartasirea acestei veselii, deoarece pricina bucuriei noastre este comuna tuturor oamenilor... Domnul nostru, Cel ce a învins pacatul si moartea, a venit pentru a aduce tuturor mântuirea. Fiul lui Dumnezeu si-a unit Siesi firea noastra omeneasca, pentru ca diavolul, pricinuitorul mortii noastre, sa fie învins de însasi firea pe care el a calcat-o. Cuvântul lui Dumnezeu s-a facut om, pentru ca omul sa fie izbavit de moartea vesnica. Caci, daca n-ar fi fost Dumnezeu adevarat, nu ne-ar fi putut da nici un ajutor si, daca n-ar fi fost om adevarat, nu ne-ar mai fi fost pilda de viata vesnica".

Iubiti credinciosi si credincioase,
Din cele aratate, întelegem ca Nasterea Domnului cuprinde toate aspiratiile si împlinirile noastre omenesti si duhovnicesti. Cum stim, înainte de Întrupare, lumea era marcata de slabiciuni si multiple imperfectiuni, alunecând spre rau. Dar, dupa Întrupare, ea dobândeste nadejdea eliberarii de pacate si posibilitatea de a se împartasi de viata vesnica. Tocmai legatura lui Dumnezeu cu noi prin trupul pe care l-a luat din Preacurata Fecioara ne da posibilitatea de a ne întoarce spre casa noastra din ceruri caci "de la Dumnezeu am iesit" si acum ne întoarcem la Dumnezeu. Datorita Lui, lupta noastra cu pacatul si cu greutatile din lumea aceasta o ducem cu curaj, bine stiind ca Domnul ne întareste si ne asigura viata vesnica în Împaratia Lui. Evident, iubitilor, chiar daca vorbim de marea iubire de oameni a lui Dumnezeu, aratata prin înomenirea lui, totusi, pentru ca bunatatea Mântuitorului nostru Dumnezeu sa creasca în noi din belsug, trebuie ca si în inimile noastre sa se salasluiasca Însusi Pruncul Iisus. Astfel, avem nevoie ca prin credinta si fapte bune sa ne schimbam din oameni trupesti în oameni duhovnicesti. Sfânta Scriptura ne arata, lamurit, prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care sunt faptele oamenilor trupesti sau lumesti si care sunt roadele Duhului Sfânt, când zice: "Iar faptele trupului sunt cunoscute, si ele sunt: adulterul, desfrânarea, necuratia, destrabalarea, închinarea la idoli, fermecatoria, vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, gâlcevile, dezbinarile, eresurile, pizmuirile, uciderile, betiile, chefurile si cele asemenea acestora". Prin urmare, toti cei ce vor face unele ca acestea "nu vor mosteni împaratia lui Dumnezeu". Fara îndoiala ca aceia care vin la biserica se spovedesc si se împartasesc cu Sfintele Taine se învrednicesc de roadele Duhului Sfânt care sunt: bucuria, pacea, îndelunga-rabdare, bunatatea, facerea de bine, credinta, blândetea, înfrânarea si curatia. Acestia, fiind curati la inima, se vor bucura cu adevarat de Nasterea Domnului si Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care S-a facut om pentru a tamadui suferintele copiilor Sai. Apoi, trebuie sa stim ca îngerii s-au aratat pastorilor tocmai pentru ca erau curati la inima, ceea ce înseamna ca si noi, daca ne vom pregati sufletele prin pocainta si fapte bune, ne vom bucura de prezenta lor. Categoric, numai astfel pregatiti vom putea sa tinem si noi în suflete pe Hristos, mititel si înfasatel. El, nadejdea si viata noastra, într-o lume nesigura si plina de dureri, în care traim, ne va face si pe noi, ca pe pruncii fara de rautate, sa cântam împreuna cu îngerii: "Slava întru Cei de sus lui Dumnezeu si pe pamânt pace, între oameni bunavoire!".

Iubiti parinti, frati si surori,
Astazi, când serbam Nasterea Domnului, ca sarbatoare a bunatatii lui Dumnezeu fata de noi, daca ne cercetam sufletele, vom constata ca iubirea si bunatatea din inimile noastre sunt foarte adesea înlocuite cu ura si rautatea, ca faptele bune ni s-au împutinat, iar cele rele s-au înmultit. Asteptam Craciunul si ascultam Evanghelia Nasterii Mântuitorului Hristos care ne cheama sa ne corectam comportamentul nostru crestin, dar noi continuam sa traim o viata departata de Dumnezeu. Nenumarate sunt chemarile lui Dumnezeu la viata curata si pocainta, la mai multa rugaciune si priveghere si la mai multe fapte crestinesti, asa cum ne îndeamna si sfânta colinda: "nu uita, când esti voios, române, sa fii bun!", dar noi staruim în pacatele si rautatile noastre. Apoi, stim cu totii ca avem obligatia sa-I multumim lui Dumnezeu Tatal, care ne-a iubit atât de mult, încât L-a trimis pe Fiul Sau în lume ca jertfa de ispasire pentru pacatele noastre, dar noi nu luam aminte la cinstea ce ne-a fost data de Dumnezeu, prin întruparea Sa si la mostenirea Împaratiei Lui, la care am fost chemati. Oricum, întrucât dorim sa dobândim viata vesnica, se cuvine sa purtam grija de viata noastra, sa ne aducem aminte de cei saraci si necajiti, ca si bucuria lor sa fie deplina. Sa-i cercetam pe cei bolnavi si în suferinta, mângâindu-i si rugându-ne pentru ei, ca si ei sa se veseleasca de Nasterea Domnului. Sa-i înconjuram, cu drag si caldura sufleteasca, pe parinti, frati si surori, întrucât sarbatoarea Craciunului este o sarbatoare a familiei si se cuvine s-o respectam cum se cuvine. De asemenea, sa nu uitam daca anul acesta am avut unele neajunsuri si nu ne-am facut datoria cum ar fi trebuit, sa ne silim ca anul viitor sa fim mai buni si mai consecventi în fapte bune. Oare, spune Sfântul Ioan Gura de Aur, "la ce ne-ar folosi sa spunem ca Hristos a venit pe pamânt numai în trupul pe care l-a primit de la Fecioara Maria, daca nu aratam ca a venit si în trupurile noastre?". Cu adevarat Nasterea Mântuitorului ne este folositoare numai în masura în care si noi ne-o însusim prin faptele noastre bune. Chiar daca Dumnezeu ne da în dar toate cele sfinte, fara ca noi sa-I dam ceva în schimb, totusi, avem datoria sa ne facem vrednici de a le primi si a le pastra pe cele daruite de El cu multa sfintenie. Se cuvine deci, Preacucernicilor parinti, sa va îndemnam staruitor, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, care S-a Nascut în ieslea din Bethleem, "sa luati aminte la voi si la turma pe care Hristos Domnul v-a încredintat-o spre pastorire, ca din mâinile voastre Domnul va va cere sufletele lor“. Îndemnam cu staruinta pe Preacuviosii monahi si monahii din Manastiri si Schituri sa se îngrijeasca de cele ale Domnului, cum spune Sfântul Apostol Pavel, silindu-se, zi si noapte, ca sa placa Mirelui ceresc, asa cum au fagaduit la calugarie. Pe credinciosii si credincioasele noastre îi sfatuim sa pastreze si sa apere credinta noastra ortodoxa în care au trait si s-au mântuit parintii nostri. Cei mai în vârsta sa dea exemplu celor tineri de viata curata si sa-i învete sa fie cumpatati, bine stiind ca omul cu dreapta socoteala este placut înaintea Domnului si laudat de toata lumea. Pe tineri îi învatam sa nu se lase ademeniti de valurile tineretii si sa alunece în faradelegile timpului acestuia, ci sa poarte grija de viata lor, pazindu-o în sfintenie si cumpatare, în ascultare de parintii lor si în rugaciune. Pe toti, iubiti si binecuvântati fii si fiice ai Bisericii noastre, va îndemnam sa nu schimbati cumva Sarbatoarea Nasterii Domnului într-un ospat al necuviintei, ci sa purtati de grija de sanatatea dumneavoastra sufleteasca si trupeasca. Pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Care S-a Nascut în ieslea din Bethleem, sa cuprinda sufletele si inimile dumneavoastra, pentru a deveni mai buni, mai iertatori si mai credinciosi. Rugam pe Milostivul Dumnezeu sa va daruiasca sanatate, liniste si pace în sufletele si familiile dumneavoastra. Cu binecuvântare si bucurie sfânta, va îmbratisez parinteste, dorindu-va:
Sărbători fericite!
si
La multi ani!Al vostru rugător si permanent mijlocitor în Duhul Sfânt, pentru voi către Domnul,
DR. IRINEU, ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI SI MITROPOLITUL OLTENIEI

|Sfaturi Ortodoxe|Director siteuri. Site monitorizat de www.Netul.ro|Adauga Site in Director web|Religie/Spiritualitate|Colector Director Web|Director WEB PHG, Indexul site-urilor romanesti|Dictionar online|