Gulde Line

Usa cerului este larg deschisă tuturor!

citate crestine

Frica de Dumnezeu este începutul întelepciunii." (Pildele lui Solomon 1,7)

...citeste

inapoi...

Prin voia lui Dumnezeu, Preasfintitul Părinte Irineu Slătineanul, arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului, este ales în functia de Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei. - postat 29.07.08

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit în sedintă de lucru la Resedinta patriarhală din Bucuresti, în zilele de 8-9 iulie 2008, sub presedintia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La această întrunire a fost ales Preasfintitul Părinte Irineu Slătineanul, arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului, în scaunul de Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei.

IPS Irineu Slatineanul, Mitropolitul Olteniei si Arhiepiscopul CraioveiÎn data de 27 iulie 2008, Duminica a VI-a după Rusalii, în Catedrala Mitropolitană "Sfântul Dumitru" din Craiova, a avut loc întronizarea ÎPS Părinte Irineu Popa ca Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei. La ceremonia oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor de 18 arhierei, în Catedrala "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir", au participat preoti si credinciosi din Oltenia si din alte zone ale tării, reprezentanti ai autoritătilor centrale si locale, personalităti ale vietii publice românesti.

Ceremonia de întronizare a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de soborul de arhierei prezenti la Craiova, condus de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.

După Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia propriu-zisă de întronizare. Momentul solemn a început cu citirea Gramatei Patriarhale de către Preasfintitul Episcop Gurie Gorjeanul, după care PS Irineu a primit însemnele mitropolitane. Astfel, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit pe rând crucea pectorală, engolpionul, camilafca neagră cu cruce si cârja mitropolitană, "ca să păstoriti turma cuvântătoare a lui Hristos din Mitropolia Olteniei, cea încredintată Înalt Preasfintiei Voastre". După aceasta, IPS Mitropolit Teofan si IPS Mitropolit Laurentiu l-au condus pe IPS Irineu spre tronul mitropolitan, iar Patriarhul a rostit: "Vă înăltăm si Vă asezăm, de Hristos iubitorule si al nostru preaiubit frate în Domnul, Înalt Preasfintite Părinte Irineu în tronul de Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei". Apoi, IPS Mitropolit Irineu a binecuvântat credinciosii cu dichero-tricherele aduse de diaconi.

A urmat apoi cuvântul de felicitare al PF Patriarh Daniel prin care a subliniat, în primul rând, misiunea arhiereului în Biserică si grija sa pentru credinciosii pe care trebuie să-i conducă pe calea mântuirii, dar si responsabilitatea pe care IPS Irineu o va avea în noua slujire.

Si-au prezentat felicitările presedintele României, domnul Traian Băsescu, si domnul Gigel Sorinel Stirbu, ministru secretar de stat în Ministerul Culturii si Cultelor care a citit un mesaj din partea premierului Călin Popescu-Tăriceanu.

Cuvântul de bun venit din partea Centrului Eparhial Craiova a fost rostit de către părintele Stefan Resceanu, profesor universitar la Facultatea de Teologie din Craiova... "Plaiul sfintit de pasii Sfântului Nicodim de la Tismana, de Sfântul Calinic de la Cernica si ocrotit de Sfântul Grigorie Decapolitul de la Bistrita Vă primeste, Înalt Preasfintite Irineu, ca pe cel ce ati crescut si v-ati format cu credintă si cu dragoste în aceste izvoare, cu toată bucuria si dragostea... lucrarea la care porniti astăzi nu vă este cu totul necunoscută si nici cei cu care veti lucra, în frunte cu PS Episcop-Vicar Gurie Gorjeanul. Ati fost, alături de IPS Teofan, cunoscător si ajutor în cele ce a initiat în Arhiepiscopia Craiovei: reînfiintarea istoricei Episcopii a Severinului si Strehaiei, a Episcopiei Slatinei, a Tipografiei eparhiale, a Centrului de pelerinaj, a numeroase asezăminte sociale, a postului de radio Logos si a tuturor împlinirilor în plan duhovnicesc. Acestea toate si, în mod deosebit, Asezământul "Buna Vestire" si Colegiul National "Buna Vestire", constituie dovada implicării majore a Înalt Preasfintiei Voastre în slujirea celor neajutorati si garantia implicării si reusitei în plan mai larg în Mitropolia Olteniei. Toate acestea mă îndreptătesc ca, în numele preotimii, a monahilor si a monahiilor, a clerului, a profesorilor, a studentilor, teologilor si binecredinciosilor crestini din Arhiepiscopia Craiovei si Mitropolia Olteniei să vă spunem Înalt Preasfintite Irineu - "Bine ati venit!".

Apoi, IPS Părinte Mitropolit Irineu a adresat primul cuvânt în calitatea sa de Mitropolit al Olteniei.

Din cuvântul Înalt Prea sfintiei sale se desprind 12 directii de lucru pe care Mitropolia Olteniei si Arhiepiscopia Craiovei le vor urma sub păstorirea domniei sale:
 1. "Să dinamizăm viata pastoral-misionară prin consolidarea parohiilor existente si prin înfiintarea de altele noi, potrivit cerintelor pastorale actuale. În duh de părintească purtare de grijă si ca Părinte al tuturor clericilor si credinciosilor din această regiune, ne vom strădui să adoptăm măsuri concrete de ajutorare a parohiilor sărace si să intensificăm activitatea social-filantropică în societate."
 2. "Să continuăm cateheza pentru credinciosi la nivelul parohiei. Uneori, sub pretextul orei de religie, s-a diminuat necesitatea catehezei, bine stiind că ora de religie presupune, nu exclude initiativa catehetică."
 3. "Să sprijinim apropierea tinerilor de Biserică prin programe sociale si culturale, desfăsurate de Arhiepiscopia noastră."
 4. "Ne vom strădui, în egală măsură, să apropiem pe intelectuali de Sfânta Biserică printr-o diversitate de programe evanghelice si filocalice. În acest domeniu vom fi călăuziti de experienta noastră academică, pe care dorim s-o extindem în toată Mitropolia noastră."
 5. "Faptul că Mitropolia Olteniei a fost si trebuie să rămână o cetate a tiparului si a cuvântului, ne determină ca prin profesorii, studentii si cercetătorii Facultătii noastre de Teologie să revenim la întelegerea adecvată a textului Sfintei Scripturi si la cunoasterea învătăturii Sfintilor Părinti. Vom avea în vedere accesul direct al credinciosilor nostri la textele sfinte si la spiritualitatea adevărată a Bisericii. Prin această initiativă sperăm să opunem spiritului pseudo-hermeneutic si fundamentalist, o teologie sfântă asa cum a fost ea înteleasă de înaintasii nostri."
 6. "Ne vom îndrepta preocuparea în vederea ajutorării spirituale a sufletelor înnegurate si lipsite de ocrotire duhovnicească, atât a celor din spitale, cât si acelor din orfelinate."
 7. "Vom insista permanent, ca mărturia credintei noastre într-o lume în schimbare si într-o societate secularizată, să fie în sensul dragostei lui Dumnezeu fată de om. Considerăm că nu ne putem declara crestini fără să fim si practicanti. Din păcate, omul de astăzi se comportă ca si cum Dumnezeu nu l-ar vedea, ca si cum Dumnezeu ar fi absent sau n-ar exista. Categoric, Dumnezeu ne vede si este prezent, binecuvântând pe crestinul adevărat, care percepe timpul rugăciunii ca timp în care el intră în vesnicie si vesnicia în el."
 8. "Ne vom strădui ca dezbinările să fie vindecate prin Evanghelia iubirii lui Hristos, mărturisind credinta în Biserica cea una, sfântă, sobornicească si apostolească. Remediul cel mai potrivit este ca toti crestinii să-si ceară iertare de la Milostivul Dumnezeu si să-si recunoască păcatele săvârsite fată de dragostea lui Dumnezeu. Acesta este sensul vietii bisericesti de refacere a unitătii noastre în Mântuitorul Iisus Hristos. Este nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de restaurarea discernământului teologic capabil să deosebească si să examineze toate, fără a le denatura în vreun fel. Discernământul nu trebuie să fie numai în raport cu judecarea gândurilor, asa cum s-a încetătenit în traditia ascetică orientală, ci si al dobândirii unei capacităti critice duhovnicesti, în contextul deschiderii spre dialog fată de toate provocările cu care se confruntă Biserica."
 9. "Vom lucra ca toti laolaltă, clerici si mireni, să treacă de la polemică la dialog, de la confruntare la cooperare si ajutorare frătească. Este imperativ necesar pentru noi, clericii si mirenii să învătăm să trecem de la ură la respect reciproc, considerându-ne frati si iertându-ne pentru Înviere."
 10. "Întrucât în anii din urmă s-a înregistrat o slăbire progresivă a disciplinei bisericesti, credem că atitudinea unora de a trece peste Sfintele Canoane si peste rânduielile bisericesti, precum si a altora care trec de la Ortodoxie la catolicism sau la greco-catolicism, nu este după Biserica noastră si după Sfintii Părinti, ci dimpotrivă condamnabilă."
 11. "Ca părinte sufletesc, constient de mântuirea credinciosilor nostri, sunt pe deplin convins că Sfânta Euharistie trebuie să fie manifestarea cea mai intensă a vietii noastre ortodoxe. Pentru aceasta, vom reafirma principiul fundamental al eclesiologiei noastre, anume că, fără de Mântuitorul Hristos nu putem face nimic. Deci, trebuie să ne silim să ne împărtăsim cât mai des, cu o pregătire adecvată prin spovedanie si pocăintă."
 12. "Ne vom strădui să refacem viata monahală printr-o participare activă la rânduielile si slujbele din Sfintele noastre Mânăstiri. Vom veghea ca staretii si staretele să slujească Domnului si comunitătilor încredintate lor de Mântuitorul Hristos, cu frică si cu cutremur, bine stiind că mântuirea lor depinde de a celor pe care-i conduc. De asemenea, vom veghea la respectarea cu strictete a rânduielilor Sfintilor Părinti, înlăturând plimbările dintr-o mănăstire în alta, în căutarea unui loc mai usor sau mai confortabil."


"Pentru a împlini toate aceste proiecte, rog pe Bunul Dumnezeu si înaintea Lui îmi plec smerit fruntea si-I cer cu umilintă să mă călăuzească spre tot lucru bun si bineplăcut voii Sale sfinte. În rugăciunile mele, cer mila si ajutorul Maicii Domnului, care neîncetat se roagă pentru toti crestinii si mai ales pentru cei pe care Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, i-a chemat să slujească sufletelor nevoitoare pe calea mântuirii. Mă încredintez mijlocirilor Sfântului Ioan Botezătorul, Sfintilor Apostoli, Sfintilor Ierarhi, Nifon Patriarhul Constantinopolului si Sfântului Calinic, părintele, ocrotitorul si îndrumătorul nostru. Mă încredintez, de asemenea, rugăciunilor Preafericirii Voastre si tuturor părintilor Mitropoliti, Arhiepiscopi si Episcopi, membri ai Sfântului Sinod. Rog părintii preoti, cuviosii monahi si cuvioasele monahii, precum si pe credinciosii nostri să se roage pentru mine, ca să merg cu spor pe calea mântuirii mele si a celor încredintati astăzi, mie, spre păstorire. Asa să ne-ajute Dumnezeu!"

La final, soborul arhiereilor, care au slujit ieri la Catedrala oltenilor, a ieit pe platoul special amenajat în fata Catedralei mitropolitane, unde PF Părinte Patriarh Daniel si IPS Părinte Mitropolit Irineu au vorbit credinciosilor prezenti la eveniment, binecuvântându-i.


IPS Irineu Slatineanul, Mitropolitul Olteniei si Arhiepiscopul Craiovei

|Sfaturi Ortodoxe|Director siteuri. Site monitorizat de www.Netul.ro|Adauga Site in Director web|Religie/Spiritualitate|Colector Director Web|Director WEB PHG, Indexul site-urilor romanesti|Dictionar online|