Gulde Line

Usa cerului este larg deschisa tuturor!

citate crestine

Frica de Dumnezeu este începutul întelepciunii." (Pildele lui Solomon 1,7)

...citeste

inapoi...

Tragedia omului - postat 03 septembrie 2008

Notiunea de tragedie am intalnit-o mai întâi în literatură, nu în viată. Semintele tragediei - mi se părea în tineretea mea - sunt semănate atunci când omul se găseste în întregime captivat de un ideal....


Evanghelia Împărătiei sau Sfânta Liturghie - postat 03 august 2008

În lumea crestină neortodoxă stăruie o falsă perceptie asupra raportului dintre Sfânta Ortodoxie si Sfânta Scriptură. În general se crede că ortodocsii s-au ancorat în ritual si traditie, lăsând Biblia pe seama protestantilor si, mai nou, a sectelor; ei, ortodocsii, pretind că Biblia este principalul izvor al credintei, alături de Sfânta Traditie, dar în realitate o ignoră sau, în cel mai bun caz, cercetarea ei e festivă si, atunci când nu e obiect de studiu didactic, devine lectură de lux....


Omul fără Hristos - postat 22 mai 2008

Omul este legat pe veci de Hristos si taina omului nu poate fi despărtită de taina lui Hristos. Dacă abordăm omul făcând abstractie de Hristos, îl reducem pe om la statura si valoarea unui animal, îl desconsiderăm si devalorizăm. . . Trăim în epoca narcisismului neînfranat, a dragostei morbide de sine, a întoarcerii generale la sine. Si oricât de straniu si îngrozitor ar părea, cu cât este mai accentuat acest interes, cu atât este mai evident că omul se hrăneste cu dorintele întunecate de a-l dezumaniza pe om". Convietuirea oamenilor fără raportarea lor la Hristos produce individualism si suferintă, fiindcă oamenii nu văd unul în celălalt chipul lui Hristos, ci se vede fiecare doar pe el, iar ceilalti nu mai prezintă importantă....


De ce suferim din dragoste - postat 17 februarie 2008

Orientalii au o carte despre dragoste care se numeste "Kama-sutra". Această carte cuprinde si descrie pozitii ale corpului prin care se poate obtine maximum de plăcere trupească, denumită orgasm în psihanaliză, psihiatrie si în limbajul uzual. Acestei cărti, noi, crestinii, îi opunem altă carte a dragostei - ...

Sursa: Interviu cu monahul Savatie Bastovoi realizat de Alina Grigorascenco în cadrul emisiunii "Miracol si credintă" la radio "Antena C"

Tămăduirea mâniei - postat 26 ian 2008

Fireste că tămăduirea acestei patimi nu se face numai prin ferirea de manifestările ei exterioare, de gesturi sau vorbe necuvenite, înfrânarea mâniei începe prin linistirea gândurilor...


Spovedania unui om lăuntric sau Calea care duce la smerenie - postat 23 ian 2008

Întorcându-mă, cu toată luarea-aminte, înăuntrul sufletului meu si luând seama la mersul omului nevăzut, mă încredintez din experientă că nu-L iubesc pe Dumnezeu, nu am dragoste pentru aproapele, nu cred în nimic din cele ce tin de religie si sunt plin de mândrie si de iubire de sine. Toate aceste păcate grele le găsesc într-adevăr în mine, atunci când îmi cercetez în chip amănuntit simturile si faptele mele:

Nu-L iubesc pe Dumnezeu !...


Osemintele lui Iisus sau mormântul lui Hristos - postat 28 nov 2007

Materialul de fată este motivat si se justifică prin două imperative: una imediată si alta principială...După "Codul lui da Vinci" si "Evanghelia lui Iuda", filmul "documentar" al regizorilor James Cameron si Simcha Jacobovici pretinde descoperirea "osemintelor", adică a rămăsitelor pământesti ale lui Iisus din Nazaret, întemeietorul credintei crestine...


Moartea si transplantul--fragment - postat 08.10.07

Atunci când există o determinare adecvată a mortii, chiar si o determinare adecvată a mortii întregului creier, n-ar trebui să li se interzică crestinilor ortodocsi sau familiilor lor să-si dea consimtământul pentru astfel de donatii după stabilirea mortii cerebrale, dacă fac aceasta din dragoste pentru ceilalti. Când există o determinare demnă de încredere a mortii, transplantarea nu implică nici uciderea si nici mutilarea unei persoane vii. Într-adevăr, chiar si donarea vie a unui organ sau tesut viu neesential pentru viată nu prezintă nici unul din semnele unei mutilări păcătoase, pe care le-au determinat canoanele în condamnările castrării neterapeutice. Nu suntem nerecunoscatori pentru trupul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Nu încercăm să înlăturăm diferentele dintre bărbat si femeie. Acceptăm bunatatea naturii întrupate a omului. În schimb, ne întoarcem, plini de iubire, ajutându-i pe altii. Cât timp aceasta nu implică riscul unei morti sigure (ca, de exemplu, prin donarea inimi), asemenea acte de iubire, în functie de împrejurări, nu sunt doar tolerabile, ci si lăudabile.
Cât timp această ofertă e făcută din iubirea pentru ceilalti, nu există în principiu nici o interdictie morală în calea acceptării, ba chiar a căutarii unei plăti. Săracii ar putea, pentru nevoile lor sau ale familiilor lor, să ceară bani în schimbul unor organe sau tesuturi care pot fi oferite legal înainte sau după moarte. Interzicerea săracilor de a-si vinde organele implică un fel de exploatare. Dacă săracilor li se permite doar să-si doneze organele, fără să ceară o plată compensatorie, atunci impunând săracilor un înalt ideal moral, putem fi vinovati de punerea unor poveri prea grele pentru multi. Îndeosebi, întrucât o mai mare bogătie si un statut social mai înalt sunt corelate cu o sănătate mai bună si o longevitate mai mare, politica interzicerii vânzării de organe îi poate condamna pe unii săraci să rămână săraci si să trăiască putin. Politica îngrijirii sănătătii ar trebui să încurajeze asistenta pentru săraci supraveghind în acelasi timp vânzările de organe acolo unde sunt legale, pentru a împiedica astfel ca săracii să nu-si primească plata pentru organele lor. Oricum, transplantul nu trebuie văzut ca un rău în sine. În principiu n-ar trebui să fie nici o interdictie, cât timp ceea ce se face nu schimba identitatea sexuală a bărbatilor si a femeilor, cât timp nu face unele persoane să devină părinti prin folosirea gonadelor altora (de exemplu, prin transplantul de testicule, ducând astfel la un fel de adulter), sau cât timp nu alterează abilitatea lor de a fi agenti morali într-o natură întrupată care poate fi recunoscută ca asemănătoare celei a lui Hristos.

H. Tristram Engelhardt jr

Vezi tot articolul: infocrestinortodox

Aparitii, vedenii mai presus de fire - postat 21.08.07

Unul dintre cele mai cunoscute fenomene care se petrec cu putin înainte de moarte este vederea dintr-odată a întregii vieti, cu toate momentele ei. Acest fenomen este mentionat de autori profani, care prezintă marturii ale persoanelor revenite la viată din pragurile mortii. Potrivit unor mărturii, amintirile se succed cu o viteză ametitoare ...


Cuvânt de învătătură al Părintelui Nicodim Măndită- postat 29.07.07

...Fiecare om, parte bărbătească si parte femeiască, e bine să se lumineze cât mai mult, pentru a se putea ridica si a sta deasupra tuturor vietuitoarelor apelor, văzduhului si ale pământului, peste care e pus de Atotcreatorul si Atottiitorul Dumnezeu...

Sursa: Precuvântarea Protosinghelului Nicodim Măndită la cartea
Dai vointă iei putere

Crestinii ortodocsi îl sărbătoresc pe Sfântul Voievod Stefan cel Mare - postat 28.07.07

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a început canonizarea sfintilor de origine românească în vremea Patriarhului Justinian Marina ( 1977). Initiativa canonizării sfintilor a avut-o poporul credincios si nu conducerea Bisericii ...


"Gelozia" lui Dumnezeu sau o posibilă erminie teologică a crizei ecologice

Între 4 si 6 mai a.c. s-au desfăsurat la Alba lucrările simpozionului international Cosmosul între frumos si apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei. Contributii foarte consistente si diverse din partea teologilor au condus la câteva concluzii majore...


Taina mortii

Moartea constituie variabila independentă a lumii neîncetat schimbătoare. Toate fiintele vii mor. Numai omul, însă, este numit muritor. Si este numit astfel nu doar pentru că moare, ci si deoarece cunoaste că moare. Asadar cunoasterea lui cuprinde si moartea. De aceea nu rămâne pasiv în fata mortii, ci încearcă să se lupte cu ea si să o respingă, sau să si-o explice si să îi dea sens...


De la icoana bizantină la televizor - Savatie Bastovoi

Motivul pentru care chipul Mântuitorul nu s-a răspândit printre primii crestini tine chiar de esenta crestinismului, de înalta filosofie concentrată mai mult in jurul lumii spirituale, duhovnicesti, si nu a celei materiale. De aceea si chipul material, adică istoric, al lui Hristos a fost foarte usor înlocuit prin simboluri, cum era de exemplu pestele (pe care crestinii il purtau la gât, din piatră sau chihlimbar, la fel cum noi purtăm astăzi crucea), fără nici o pagubă pentru credinta in El.


Viata după moarte

La temelia invătăturii lui Iisus Hristos stă convingerea că omul are o valoare deosebită. Acest lucru implică si credinta că o astfel de valoare supremă în lumea creată prezentă în universul lui Dumnezeu, dacî este într-adevar valoare supremă, nu poate fi supusă unei vieti atât de trecătoare si ca prin urmare, ea este destinată vietii eterne. Conceptia crestină despre nemurire se concentrează în jurul persoanei lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, si a activitătii Sale mântuitoare si în special a Învierii Lui. Acest aspect este strâns legat de promisiunea pe care El insusi a facut-o: "...pentru că Eu sunt viu si voi veti fi vii" (CV, 19).


Criza ecologică - Criza interioară a omului

Intreaga creatie, cu exceptia omului, se supune desăvârsit voii lui Dumnezeu. In lumea sensibilă doar omul, ca făptură liberă, poate refuza voia lui Dumnezeu si poate fi biruit de propria sa voie.


Taina cununiei - Cununia - una din cele sapte taine

Logodna (cuvant slav, care inseamnă a face făgăduinta de căsătorie) e rânduită tocmirii sau asezarii nuntii a doi tineri care s-au făgăduit unul altuia. Biserica binecuvantează această veche datină printr-o slujbă scurtă, premergătoare nuntii sau cununiei.


SENSUL CRESTIN AL POCĂINTEI - Pocăinta nu este numai o virtute dovedită în anumite momente, ci o atitudine permanentă

Pocăinta reprezintă o cale de însănătosire si de desăvârsire a sufletului. Pentru crestin valoarea ei se întemeiază pe Sfânta Scriptură si pe Sfânta Traditie. Sfântul Ioan Botezătorul, Mântuitorul, Apostolul Petru în ziua Cincizecimii încep activitatea predicând pocăinta. Sfintii Părinti o numesc: al doilea har, a doua renastere (Isaac Sirul), sau reînnoirea botezului si curătirea constiintei (Ioan Scărarul).


EUTANASIA - Rea nu este moartea dureroasă, ci moartea în păcat

Eutanasie este moartea naturală, care vine să împlinească viata, sau moartea glorioasă, legată de o anume faptă eroică sau jertfă.
Inacceptabilă din punct de vedere crestin este eutanasia
a) ca interventie intentionată pentru izbăvirea omului de o boală incurabilă sau de dureri insuportabile, trupesti sau sufletesti
b) ca intrerupere a acordării de mijloace de supravietuire, in acelasi scop.


PROCREAREA MEDICAL ASISTATĂ - Si a făcut Dumnezeu pe om, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el, bărbat si femeie i-a făcut pe ei. (Facere 1, 27).

Făcut după chipul si asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26-27), omul este o fiintă comunitară, în familie trăind după modelul comuniunii de iubire al Sfintei Treimi, "împreună-lucrător cu Dumnezeu" (I Corinteni 3, 9) în perpetuarea vietii pe pământ (Facere 1, 28).
"Bărbatul se însoteste cu femeia, după rânduiala dintru inceput a Creatorului si intemeiază institutia sfântă si binecuvântată a familiei pentru ajutorare reciprocă, nastere de prunci buni, ascultători si temători de Dumnezeu, pentru perpetuarea speciei si a neamului omenesc."|Sfaturi Ortodoxe|Director siteuri. Site monitorizat de www.Netul.ro|Adauga Site in Director web|Religie/Spiritualitate|Colector Director Web|Director WEB PHG, Indexul site-urilor romanesti|Dictionar online|