Gulde Line

Usa cerului este larg deschisa tuturor!

citate crestine

Frica de Dumnezeu este începutul întelepciunii." (Pildele lui Solomon 1,7)

...citeste

inapoi...

1. Pildele lui Solomon, fiul lui David,

 • 2. Folositoare pentru cunoasterea întelepciunii si a stăpânirii de sine,

 • 3. Pentru întelegerea cuvintelor adânci, pentru dobândirea unei îndrumări bune, pentru dreptate, pentru dreapta judecată si nepărtinire,

 • 4. Pentru a prilejui celor fără gând rău o judecată isteată, omului tânăr cunostintă si bună cugetare.

 • 5. Să ia aminte cel întelept si îsi va spori stiinta, iar cel priceput va dobândi iscusinta de a se purta.

Sursa: Solomon 1, 1 - 5

Ascultarea de părinti

 • 8. Ascultă, fiul meu, învătătura tatălui tău si nu lepăda îndrumările maicii tale.

 • 9. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău si ca o salbă împrejurul gâtului tău.

Sursa: Solomon 1, 8 - 9

Despre întelepciune si chibzuintă

 • 1. Fiul meu, de vei primi povetele mele si sfaturile mele de le vei păstra,

 • 2. Plecându-ti urechea la întelepciune si înclinând inima ta spre bună chibzuială,

 • 3. Dacă vei chema prevederea si spre bună-cugetare îti vei îndrepta glasul tău,

 • 4. Dacă o vei căuta întocmai ca pe argint si o vei săpa ca si pe o comoară,

 • 5. Atunci vei pricepe temerea de Domnul si vei dobândi cunostinta de Dumnezeu

Sursa: Solomon 2, 1 - 5

Iubeste pe cel care te ceartă

 • 11. Fiul meu, nu dispretui certarea Domnului si nu simti scârbă pentru mustrările Lui,

 • 12. Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeste si ca un părinte pedepseste pe feciorul care îi este drag.

Sursa: Solomon 3, 11 - 12

Fericit cel întelept si priceput

 • 13. Fericit este omul care a aflat întelepciunea si bărbatul care a dobândit pricepere,

Sursa: Solomon 3, 13

Agoniseste întelepciunea si cu pretul a tot ce ai, capătă priceperea

Iată începutul întelepciunii: Agoniseste întelepciunea si cu pretul a tot ce ai, capătă priceperea.

Sursa :Solomon 4, 7

Nu te uita la femeia lingusitoare

Nu te uita la femeia lingusitoare, căci buzele celei străine picură miere si cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul, dar la sfârsit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascutisuri.

Sursa :Solomon 5, 3 - 4

Omul de nimic, omul necinstit si viclean umblă cu minciuna pe buze

Face cu ochiul, dă din picioare, face semne cu degetele, în inima lui e viclesug, pururea se gândeste la rău si seamănă gâlceavă.

Sursa :Solomon 6, 12 - 14

Păzeste - te de femeia altuia

Casa ei sunt căile iadului, care duc la cămările mortii

Sursa :Solomon 7, 1 - 27

Fericiti sunt cei ce păzesc căile întelepciunii

Domnul m-a zidit la începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai de demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, înainte de a se fi făcut pământul. Nu era adâncul atunci când am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă. Înainte de a fi fost întemeiati muntii si înaintea văilor eu am luat fiintă. Când încă nu era făcut pământul, nici câmpiile, nici cel dintâi fir de praf din lume, când El a întemeiat cerurile eu eram acolo; când El a tras bolta cerului peste fata adâncului, când a întărit norii sus si izvoarele adâncului curgeau din belsug, când El a pus hotar mării, ca apele să nu mai treacă peste tărmuri si când El a asezat temeliile pământului

Sursa :Solomon 8, 22 - 29

Întelepciunea si-a zidit casă rezemată pe sapte stâlpi

A înjunghiat vite pentru ospăt, a pregătit vinul cu mirodenii si a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetătii: "Cine este neîntelept să intre la mine!" si celor lipsiti de buna - chibzuială le zice: "Veniti si mâncati din pâinea mea si beti din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiti neîntelepciunea ca să rămâneti cu viată si umblati pe calea cea dreaptă a priceperii!".
Cel ce ceartă pe batjocoritor îsi atrage dispretul, si cel ce dojeneste pe cel fără de lege îsi atrage ocara. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască; dojeneste pe cel întelept, si el te va iubi. Dă sfat celui întelept, si el se va face si mai întelept; învată pe cel drept, si el îsi va spori stiinta lui.
Începutul întelepciunii este frica de Dumnezeu si priceperea este stiinta Celui Sfânt. Căci prin Domnul se vor înmulti zilele tale si se vor adăuga tie ani de viată. Dacă tu esti întelept, esti întelept pentru tine, si dacă esti batjocoritor, singur vei purta ponosul.
Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă si care nu stie nimic. Ea stă la usa casei sale, pe un scaun înalt si strigă, ca să poftească pe cei ce trec pe drum si pe cei ce merg pe calea lor fără să se abată: "Cine este neîntelept să intre la mine!" si celui lipsit de buna - chibzuială îi zice: "Apa furată e mai plăcută si pâinea mâncată pe furis are gust mai bun". Si omul nu stie că acolo sunt numai umbre, iar cei pe care îi pofteste nebunia se află de mult în adâncurile seolului (locuinta mortilor).

Sursa :Solomon 9, 1 - 18

Fiul întelept înveseleste pe tatăl său

iar cel nebun este supărarea maicii lui.
Nu sunt de nici un folos comorile dobândite prin fărădelege; numai dreptatea scapă de la moarte.
Domnul nu lasă să piară de foame sufletul celui drept; însă el respinge lăcomia celor fără de lege.
Mâna lenesilor pricinuieste sărăcie, iar mâna celor întelepti adună avutii. Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător, iar cel care doarme în vremea secerisului este de ocară.
Binecuvântarea Domnului vine pe capul celui drept, iar ocara acoperă fata celor fără de lege. Pomenirea celui drept este spre binecuvântare, iar numele celor nelegiuiti va fi blestemat.
Cel cu inimă înteleaptă primeste sfaturile, iar cel nebun grăieste vorbe spre pieirea lui.
Cel ce umblă întru neprihănire umblă pe cale sigură, iar cel ce umblă pe căi lăturalnice va fi dat de gol.
Cel ce clipeste din ochi va fi pricină de supărare; iar cel care ceartă cu inimă bună asază pacea.
Izvor de viată este gura celui drept, dar gura celor fără de lege, izvor de nedreptate.
Ura aduce ceartă, iar dragostea acopere toate cusururile.
Pe buzele omului priceput se află întelepciunea; toiagul este pentru spatele celui lipsit de chibzuintă.
Cei întelepti ascund stiinta, iar gura celui fără de socotintă este o nenorocire apropiată.
Avutia este pentru cel bogat o cetate întărită; nenorocirea celor sărmani este sărăcia lor.
Agonisita celui drept este spre viată; roadele celui fără de lege spre păcat;
Cel ce păzeste învătătura apucă pe calea vietii, iar cel ce leapădă certarea rătăceste.
Cel care ascunde ura are buze mincinoase; cel ce răspândeste defăimarea este un nebun.
Multimea cuvintelor nu scuteste de păcătuire, iar cel ce-si tine buzele lui este un om întelept.
Limba omului drept este argint curat, dar inima celor fără de lege este lucru de putin pret. Buzele celui drept călăuzesc pe multi oameni, iar cei nebuni mor din pricină că nu sunt priceputi.
Numai binecuvântarea Domnului îmbogăteste, iar truda zadarnică nu aduce spor.
Ca o pricină de bucurie este pentru nebun săvârsirea unei fapte rusinoase; la fel este cu întelepciunea pentru omul priceput. De ceea de ce se teme cel nelegiuit nu scapă, iar cererea celor drepti (Dumnezeu) o împlineste. Precum trece furtuna, asa piere si cel fără de lege, iar dreptul este ca o temelie neclintită.
Precum este otetul pentru dinti si fumul pentru ochi, asa este omul lenes pentru cei ce-l pun la treabă.
Frica de Dumnezeu lungeste zilele (omului), iar anii celor fără de lege sunt putini.
Nădejdea celor drepti este numai bucurie, iar nădejdea celor păcătosi sfârseste în rău.
Calea Domnului este o întăritură pentru cel desăvârsit si o prăbusire pentru cei ce săvârsesc fărădelegi.
Niciodată cel drept nu se va clătina, iar cei nelegiuiti nu vor locui pământul. Gura celui drept rodeste întelepciune, iar limba urzitoare de rele aduce pierzare. Buzele celui drept cunosc bunăvoirea, iar gura păcătosilor strâmbătatea.

Sursa :Solomon 10, 1 - 32

Cântarul strâmb este urgisit de Domnul

si cântărirea dreaptă este plăcerea Lui.
Dacă vine mândria, va veni si ocara, iar întelepciunea este cu cei smeriti.
Neprihănirea poartă pe cei drepti, iar strâmbătatea prăpădeste pe cei vicleni.
La nimic nu foloseste bogătia în ziua mâniei; numai dreptatea izbăveste de moarte. Dreptatea netezeste calea celui fără prihană, iar cel fără de lege va cădea prin fărădelegea lui. Dreptatea izbăveste pe cei drepti, iar cei vicleni vor fi prinsi prin pofta lor.
La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea.
Dreptul scapă din strâmtorare, si cel fără de lege îi ia locul.
Făptuitorul de rele prăbuseste cu gura pe aproapele lui, iar prin stiinta celor drepti va fi mântuit.
De propăsirea celor drepti cetatea se bucură, iar când pier cei fără de lege ea tresaltă de veselie.
Prin binecuvântarea oamenilor drepti cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiti ajunge ruină.
Cel nepriceput urgiseste pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace.
Grăitorul de rele dă pe fată lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le tine ascunse.
Unde lipseste cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă în multimea sfetnicilor.
Celui ce se pune chezas pentru un străin îi merge rău; cel ce nu se pune chezas stă la adăpost.
Femeia cu purtare bună agoniseste cinstire, iar cea care urăste cinstea e o rusine. Nu lenesii ci silitorii agonisesc avere.
Omul milostiv îsi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îsi chinuieste trupul său.
Cel nelegiuit capătă un câstig înselător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată.
Cel ce umblă după dreptate ajunge la viată, iar cel ce fuge după rău, la moarte.
Pe cei cu inima vicleană îi urgiseste Domnul; plăcerea Lui este spre cei fără prihană.
Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepti va fi mântuit.
Inel de aur în râtul porcului, asa este femeia frumoasă si fără minte.
Dorinta celor drepti este bine; nădejdea celor fără de lege este mânia lui Dumnezeu.
Unul dă mereu si se îmbogăteste, altul se zgârceste afară din cale si sărăceste.
Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat.
Cel ce tine grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.
Cel ce caută binele dobândeste bunăvointa Domnului, iar cel ce umblă după rău va da peste el.
Cel ce-si pune nădejdea în bogătia lui se vestejeste, iar cei drepti ca frunzisul odrăslesc.
Cine îsi tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui întelept.
Rodul dreptătii este un pom al vietii, iar silnicia nimiceste viata.
Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit si păcătos!

Sursa :Solomon 11, 1 - 31|Sfaturi Ortodoxe|Director siteuri. Site monitorizat de www.Netul.ro|Adauga Site in Director web|Religie/Spiritualitate|Colector Director Web|Director WEB PHG, Indexul site-urilor romanesti|Dictionar online|